Hizmetlerimiz

İhracat Gümrüklemesi

• Faturanın düzenlenmesi,

• Gümrük beyannamesi tanzimi,

• A.T.R, EUR 1, Form A, Menşe Şahadetnamesi v.b. belgelerin tanzimi ve Ticaret Odası tasdikleri,

• İhracatçı Birlikleri tasdiki, üyelik kayıtları,

• Gümrük çıkış beyannamesi takibi,

• Gümrük beyannamelerinin kapanışları,

• Geçici çıkışlarda süre takibi,

• Evrak teslimatı,

• Varış Ülkesine Göre Kara,Hava,Deniz Yolu Nakliye organizasyonlarını yapmak,

• Yurt Dışı Firmalarının istemiş olduğu Invoıce,PackingList, tanzim etmek,

• Uluslararası Sigortaları tanzim etmek,

• Satışa konu yurt Dışı Ülkelerin Gümrük Mevzuatlarını araştırmak doğru belge ve bilgi akışını sağlamak,

• A.TR,EUR.1, Menşei Şahadetnamesi, ABC Form-A,Kontrol Belgesi, Invoıce, Packing List, Sağlık Sertifası vb. belgelerin Ülke Durumuna Göre Ticaret Odası, Valilik, Konsolosluk Tastiklerini Yapmak.

 

İthalat Gümrüklemesi

• Ordino alımı,

• İthalat evraklarının firmanızdan alımı,

• G.T.İ.P . tespiti,

• Gümrük beyannamesi tescili ve işlemlerin takibi,

• Gümrükleme işlemi biten malların deponuza teslimi,

• Maliyet hesaplamaları,

• Teminat mektubu çözümü,

• Gümrüklü eşyayı talep edilen yere ulaşımında nakliye desteği sağlamak,

• Beyanname tanziminden önce eşya hakkında tereddüt varsa küşat yapmak.

 

Diğer Hizmetlerimiz

• Yatırım teşvik işlemleri,

• DİİB işlemleri,

• Yatırım ve proje danışmanlığı,

• Sağlık Bakanlığı,

• Tarım ve Köy işleri Bakanlığı,

• Sanayi Bakanlığı,

• TSE,

• Dış Ticaret Müsteşarlığı,

• Gümrük Müsteşarlığı,

• İş-Güm (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı),

• Petrol İşleri Genel Müdürlüğü,

• Dış İşleri Bakanlığı İzin ve belge takibi,

• Deniz,hava,kara nakliye hizmetleri organizasyonu.

 

Lojistik Hizmetlerimiz

• İhracat yükleme organizasyonu,

• İthalat yükleme organizasyonu,

• İhracat ve ithalat yük ve sigorta işlemleri,

• İhracat özet beyan sevk işlemleri ( NCTS T1 ).